child, fountain, garden-6968392.jpg

Criteriile CPR pentru acreditare

Psihoterapia Sandplay este o metodă terapeutică recunoscută începând cu anul 2022 în România, prin programul de formare al IST România. Pentru a deveni psihoterapeut Sandplay trebuie îndeplinite criteriile prevăzute de CPR pentru treptele de avizare terapeut în supervizare și autonom.

Criterii de admitere in program:

Diplomă de licenţă în psihologie sau prin completare de studii pentru absolvenţii facultăţilor de medicină (medici psihiatri), asistenţă socială, filosofie, pedagogie, teologie – conform procedurilor de aplicare a Legii Psihologilor – cu un pachet de discipline universitare de specialitate care va avea cel puțin următorul conținut:

  1. Introducere în psihologie sau Psihologie generală sau Fundamentele psihologiei sau Psihologia personalității sau Teorii ale personalității sau alte denumiri echivalente – 40 de ore
  2. Psihologia dezvoltării sau Psihologia vârstelor sau alte denumiri echivalente – 40 de ore
  3. Psihologie clinică sau Psihopatologie sau Psihiatrie sau Profile dezadaptative de comportament sau alte denumiri echivalente – 40 de ore;
  4. Evaluare psihologică sau Evaluare și testare psihologică sau Psihodiagnostic sau alte denumiri echivalente – 40 de ore;
  5. Introducere în psihoterapie sau Abordări în psihoterapie sau alte denumiri echivalente – 40 de ore

Criterii ce trebuie îndeplinite în cadrul programului:

 1. 500 ore de teorie şi practică, dobândite în cadrul programului de formare ISt sau la cursuri, seminarii, conferinte etc. recunoscute de IST
 2. minimum 150 ore de dezvoltare personală/psihoterapie, din care minim 50 de ore în Terapia Sandplay (minim 30 ladite) cu un terapeut Sandplay certificat de ISST

Documentele necesare obţinerii certificatului de la IST pentru CPR

 1. Copii simple după diploma de licenţă în psihologie sau asimilată (conform legii nr. 213/2004) şi foaia matricolă
 2. Copii simple după diplomele ce atestă parcurgerea disciplinelor universitare de specialitate menționate la criteriile de admitere (dacă este cazul)
 3. Scan continuu cronologic al certificatelor de participare la cursurile de Sandplay organizate de IST sau recunoscute de IST
 4. Centralizator ore (se transmite în format excel, inclusiv titluri workshop-uri, conferințe, școli de vară etc)
 5. Copie simplă după adeverinţa/ele care să ateste numărul de ore de psihoterapie sau dezvoltare personală realizate în sesiuni individuale şi/sau de grup
 6. Copie simplă după dovada calității de membru IST, reprezentată de plata la zi a cotizației

Documentele se transmit in format electronic pe adresa [email protected].

În cazul în care setul de documente este prea mare, vă rugăm să le arhivați și să le trimiteți împreună printr-un serviciu de transfer de fișiere (de exemplu: WeTransfer).

În urma deciziilor recente ale Colegiului Psihologilor din România cu privire la recunoașterea formării în psihoterapie, Comisia Profesională nu procesează dosarele care nu îndeplinesc criteriul de a avea cele 500 ore de teorie şi practică efectuate după obținerea diplomei de licență.

Pentru a obține calitatea de psihoterapeut autonom trebuie întâi obținută și acreditarea de la ISST (conform dosarului aprobat de CPR pentru această formare).

NOTĂ: Deoarece in acest parcurs ne-am angajat sa obtinem afilierea ca institut de formare inclusiv la ISST, pentru obtinerea calitatii de psihoterapeut Sandplay autonom trebuie de asemenea indeplinite criteriile de acreditare ale acestui for international.

Documentele necesare obţinerii certicatului (în conformitate cu criteriile Colegiului Psihologilor din România)

 1. Copie a certificatului ISST 
 2. Cerere de eliberare a Certificatului IST (va fi oferit un formular)
 3. Copie simplă după adeverinţa/ele care să ateste un minim de 100 ore de psihoterapie sau dezvoltare personală realizate în sesiuni individuale şi/sau de grup, parcurse după obținerea dreptului de liberă practică pentru treapta de psiholog practicant în regim de supervizare, pe durata supervizării profesionale
 4. Adeverința/e de supervizare (conform cerințelor ISST, dar și CPR): minim 150 ore de supervizare clinică. Din totalul celor 150 de ore de supervizare necesare finalizarii procesului de supervizare, 70 de ore de supervizare vor fi individuale si 80 de ore de grup. Supervizarea individuala se va realiza cu doi supervizori acreditati ISST diferiti, consecutiv, si nu in paralel, care trebuie sa fie
  diferiti de terapeutul ISST cu care s-a realizat procesul de dezvoltare personala. În cadrul orelor de supervizare de grup, candidatul trebuie sa acumuleze cel putin 20 prezentari de caz (de minim 2 ore fiecare). 
 5. Raport de supervizare din partea fiecarui supervizor individual al candidatului, care trebuie sa contina criterii cantitative si calitative de evaluare a competentelor si recomandarea supervizorului in privinta certificarii candidatului.
 6. Copie simplă după dovada calității de membru IST, reprezentată de plata la zi a cotizației

Documentele se transmit in format electronic pe adresa [email protected]
În cazul în care setul de documente este prea mare, vă rugăm să le arhivați și să le trimiteți împreună printr-un serviciu de transfer de fișiere (de exemplu: WeTransfer).

***************************************************************************

LEGISLAȚIE

Documente ce reglementează profesia de psiholog cu drept de liberă practică

https://alegericpr.ro/index.php/legislatie/legislatie-acte-normative-formulare

NORME ale Colegiului Psihologilor din Românie privind supervizarea profesională în Psihologie

Devino membru CPR

Devino psiholog acreditat de Colegiul Psihologilor din Romania